Održan je radni sastanak na temu „Analiza mogućnosti primjene novog modela financiranja energetske obnove višestambenih zgrada“.

21. listopada 2023.

U Zagrebu 13.10.2023.u prostorijama HUB285 South Academy, a u organizaciji APN-a, održan je radni sastanak iz reformske mjere C6.1.R6. (2021. – 2026.): “Pilot projekt uspostave i provedbe sustavnog gospodarenja energijom te razvoj novog modela financiranja“. Tema radnog sastanka bila je „Analiza mogućnosti primjene novog modela financiranja energetske obnove višestambenih zgrada“.

Odlukom Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (MPGI), nadležnog za provedbu komponente Inicijativa 6.: Obnova zgrada iz NPOO-a, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN), odnosno Odjel za sustavno gospodarenje energijom i ISGE, imenovan je za koordinaciju aktivnosti praćenja provedbe i izvršenja investicija.

Cilj projekta je  Nacionalnim Informacijskim sustavom za gospodarenje energijom (ISGE) obuhvatiti potrošnju energije i vode u višestambenim zgradama, uspostavom automatskog prikupljanja podataka te provedbom aktivnosti SGE-a postići uštede kao i dodatno analizirati mogućnost razvoja novog modela financiranja energetske obnove zgrada.

Krajnji rezultat reformske mjere je izrada smjernica, koje će biti objavljene na internetskim stranicama MPGI, za provedbu budućih energetskih obnova višestambenih zgrada na razini Republike Hrvatske, što uključuje i instalaciju obnovljivih izvora energije – dizalica topline i sl. Kvaliteta rezultata ovisi i o prikupljenim podacima tijekom provedbe ove faze pilot projekta – što će oni biti kvalitetniji to će analize i smjernice biti kvalitetnije.

Na radnom sastanku predstavljena su moguća rješenja i razrade novog modela financiranja obnova višestambenih zgrada, a u cilju informiranja i uključivanja relevantnih institucija u području energetske obnove višestambenih zgrada te dobivanja povratnih informacija, prijedloga i komentara od dionika sastanka.

Osim organizatora, dionici sastanka bili su predstavnici Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine, predstavnici Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja RH, predstavnici Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te ključni stručnjaci na projektu iz tvrtke Idea to Project d.o.o., Investicijski Inženjering d.o.o i Energovizija d.o.o.

Sam projekt predviđa održavanje većeg broja sličnih sastanaka i radionica kako bi s projektom bile upoznate sve relevantne institucije.