OBAVIJEST korisnicima kredita o mogućnosti odgode plaćanja

1. travnja 2020.

OBAVIJEST

Molimo korisnike kredita Programa društveno poticane stanogradnje da svoje zahtjeve za odgodu plaćanja kredita dostave na e-mail adresu financije@apn.hr .

Uz zahtjev za odgodu plaćanja kredita korisnici moraju dostaviti dokaz o opravdanosti odgode (dokaz o smanjenju plaće do koje je došlo uslijed pandemije uzorkovane virusom COVID-19 ili otkazu ugovora o radu).

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama u opravdanim slučajevima omogućit će odgodu plaćanja kredita korisnicima na 3 mjeseca (za travanj, svibanj i lipanj).
U navedenom periodu Agencija neće na neplaćene rate obračunavati zatezne kamate, slati opomene korisnicima kredita niti pokretati ovršne postupke.

Ukoliko se situacija uzrokovana pandemijom u naredna 3 mjeseca ne popravi Agencija će omogućiti odgodu plaćanja kredita na još 3 mjeseca.

Agencija za pravni promet i
posredovanje nekretninama