Konačna lista reda prvenstva – POS Osijek

12. studenoga 2021.

Konačna Lista reda prvenstva – POS Osijek

temeljem Javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području

Grada Osijeka od 20. travnja 2020