Drugi sastanak sudionika projekta CA EPBD V održan je od 4. do 6. lipnja 2019. godine u Rigi, Latvija.

11. lipnja 2019.

Predstavnici APN-a u sklopu delegacije Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja predvođene pomoćnicom ministra doc.dr.sc. Majom Marijom Nahod dipl.ing.građ. boravili je od 4. do 6. lipnja 2019. godine u Rigi gdje su sudjelovala na sastanku predstavnika projekta „Usmjerena akcija za implementaciju Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada“ – The Concerted Action on the Energy Performance of Buildings Directive (CA EPBD V).

Projekt CA EPBD pokrenula je Europska Komisija radi bolje primjene i provedbe zahtjeva Direktive o energetskoj učinkovitosti zgrada, a u Projektu sudjeluju sve države članice EU i Norveška. Projekt CA EPBD uključuje predstavnike nacionalnih ministarstava ili njihovih povezanih institucija koji su zaduženi za pripremu tehničkog, pravnog i administrativnog okvira za provedbu EPBD-a. MGIPU  sudjeluje u svojstvu člana upravljačkog odbora i voditelja teme CCT3 – usklađenje i kontrola, a na sastanku u Rigi bio je organizator i voditelj dviju tema: „Energy Service Contracting in Buildings“  i „Energy Poverty – action, definition & mapping – Link to EPBD Art.2a“

Predstavnici APN-a su na sastanku sudjelovali kao nacionalni eksperti u području energetske obnove zgrada putem ugovaranja energetske usluge (ESCO model).

Projekt se financira iz Programa HORIZON 2020.