Prijedlog Liste reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stonogradnje za Grad Pulu-Pola

17. studenoga 2022.