POTPISAN PREDUGOVOR O MEĐUSOBNIM PRAVIMA I OBVEZAMA U POGLEDU IZGRADNJE GRAĐEVINE PREMA PROVEDBENOM PROGRAMU DRUŠTVENO POTICANE STANOGRADNJE U GRADU ROVINJU

22. siječnja 2019.

 

Dana 17. siječnja 2019. godine u gradu Rovinju potpisan je Predugovor o međusobnim pravima i obvezama u pogledu izgradnje građevine prema provedbenom programu društveno poticane stanogradnje, između Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (APN) i grada Rovinja, za izgradnju stanova iz Programa POS-a.

Predugovor su potpisali gradonačelnik grada Rovinja dr.sc. Marko Paliaga, dipl.oec. i direktor APN-a Slavko Čukelj, univ.spec.aedif.

Potpisom ovog Predugovora započinje se s pripremnim radnjama neophodnim za realizaciju izgradnje višestambenih građevina u gradu Rovinju, naselje Štanga.