Obavijest o prethodnom savjetovanju sa zainteresiranim gospodarskim subjektima

16. siječnja 2018.

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, kao naručitelj, sukladno članku 9. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017) je dana 15. siječnja 2018. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavila prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima u otvorenom postupku javne nabave male vrijednosti za izvođenje radova na izgradnji 6 (šest) višestambenih građevina POS-a sa 5 (pet) stanova (ukupno 30 stanova).

Mole zainteresirani gospodarski subjekti da se pri davanju primjedbi i prijedloga referiraju na točku dokumentacije o nabavi na koju daju primjedbu ili prijedlog.

Prethodno savjetovanje otvoreno je do, zaključno 22. siječnja 2018 godine.