Izgrađeni stanovi

Od početka provedbe Programa društveno poticane stanogradnje (Program POS-a) do 31. prosinca 2017. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (dalje u tekstu: APN), Javna ustanova gradski stanovi Varaždin, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Rijeke, Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Dubrovnika i Agencija za društveno poticanu stanogradnju Grada Koprivnice izgradili su ukupno 8.035 stanova u 238 građevina. Ukupna vrijednost investicija iznosi 4.157.265.849,93 kuna od čega je 1.075.939.805,04 kuna poticajnih sredstava Republike Hrvatske.