8. studenoga 2019.

Dana 15.10.2019. predstavnici APN-a i Energetskog instituta Hrvoje Požar prezentirali su mjere povećanja energetske učinkovitosti za Opću bolnicu Virovitica. Energetskim pregledom se prikupljaju i obrađuju podaci vezani uz potrošnju svih energenata na lokaciji u cilju procjene potencijala mogućih ušteda. Rezultati energetskog pregleda, predstavljaju preporuke za potencijalne energetske uštede, koje u nekim segmentima treba detaljnije istražiti i analizirati. U studiji je detaljno analizirana potrošnja svih energenata i vode, te su predstavljene mjere energetske učinkovitosti s njihovim troškovima, te ekonomskim, ekološkim i energetskim uštedama.

Nakon prezentacije, studija je svečano uručena predstavnicima Opće bolnice Virovitica.