Poziv kupcima stanova iz programa POS-a na lokaciji Šubićevac u Šibeniku

1. rujna 2017.

Poziv

Pozivaju se kupci koji su odabrali stanove u višestambenim građevinama koje se grade prema Programu društveno poticane stanogradnje na lokaciji Šubićevac u Šibeniku, da se odazovu potpisivanju Predugovora o kupoprodaji stana.

Potpisivanje Predugovora će se održavati u prostorijama javnobilježničkog ureda bilježnice Nevenke Nakić, na adresi Ante Starčevića 5, Šibenik, u terminu od 6. do 8. rujna 2017. godine.

Molimo sve kupce da se pridržavaju termina za potpisivanje Predugovora, o kojim ih je izvijestio APN.