Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja

28. prosinca 2021.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja

 

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim izvorima;

ZA RADNO MJESTO Viši stručni referent – 1 izvršitelj, VŠS, završen preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij u trajanju od najmanje tri godine društvenih ili humanističkih znanosti u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

Izvori za testiranje:

  1. Zakon o POS-u (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19,

i 58/21)

  1. Uredba o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97,                   65/99,132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12)
  2. Uredba o uredskom poslovanju (NN 7/09 i 75/21)

 

PRAVILA TESTIRANJA

1.Prije početka testiranja vrši se uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.

Također prije početka testiranja potrebno je predočiti valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju prilikom ulaska u službene prostorije na uvid, sve uz obvezno nošenje maske za lice ili medicinske maske i posjedovanje vlastite olovke za testiranje.

  1. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu.
  2. Svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina vrednuje se bodovima od 0 do 10. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Odgovori na testu moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se takav odgovor ocijeniti kao netočan, s 0 bodova.
  3. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
  4. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu. Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.