OGLAS za prodaju nekretnina u vlasništvu APN-a na području Grada Zagreba (lokacija: Ivice Drmića 8, 10, 12, 14 i 16, Klara) i Grada Splita (lokacija: Vrboran 19, 21, 21A, 23, Kila 1)

11. veljače 2023.

Na temelju članka 24. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji
( „Narodne novine“ broj: 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18,
66/19, 58/21) Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama
(u daljnjem tekstu: APN) raspisuje
OGLAS
za prodaju nekretnina u vlasništvu APN-a na području Grada
Zagreba (lokacija: Ivice Drmića 8, 10, 12, 14 i 16, Klara) i
Grada Splita (lokacija: Vrboran 19, 21, 21A, 23, Kila 1)
1. UVJETI SUDJELOVANJA U POSTUPKU
Pravo na kupnju nekretnine imaju sve osobe koje prema važećim propisima
mogu stjecati pravo vlasništva na nekretninama u Republici Hrvatskoj.
2. ISPRAVE I DOKAZI KOJI SE PRILAŽU UZ ZAHTJEV
Kopija osobne iskaznice za državljane RH, dokaz o državljanstvu za strane
državljane. Preslika izvatka iz sudskog registra – za pravne osobe.
Izjava podnositelja zahtjeva kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegov
zahtjev bude prihvaćen, sklopiti predugovor odnosno ugovor o kupoprodaji,
na njegov trošak i da u cijelosti prihvaća uvjete kupoprodaje te da njegov
zahtjev ostaje na snazi 60 dana, računajući od dana zaprimanja zahtjeva.
3. PREDMET OGLASA
Predmet oglasa čine sljedeće nekretnine s prodajnim cijenama iskazanim
po 1 m2 u eurima, a koje su navedene i na mrežnoj stranici APN-a:
www.apn.hr
A. Prodaja 11 (jedanaest) garažno- parkirnih mjesta u stambenoposlovnoj
građevini iz Programa POS-a, na adresi Ivice Drmića 8,
10, 12, 14 i 16, Klara, Grad Zagreb, u iznosu od 988,33 €/m2 neto korisne
površine:
• garažno parkirališno mjesto oznake 31p u podrumu -2,
površine 12,5 m2, od čega neto korisne površine 7,5 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 34p u podrumu -2,
površine15,6 m2, od čega neto korisne površine 9,36 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 14p u podrumu -2,
površine 14,5 m2, od čega neto korisne površine 8,7 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 32p u podrumu -1,
površine 15,6 m2, od čega neto korisne površine 9,36 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 30p u podrumu -1,
površine 12,5 m2, od čega neto korisne površine 7,5 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 8p u podrumu -1,
površine 12,3 m2, od čega neto korisne površine 7,38 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 9p u podrumu -1,
površine 12,3 m2, od čega neto korisne površine 7,38 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 10p u podrumu -1,
površine 12,3 m2, od čega neto korisne površine 7,38 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 14p u podrumu -1,
površine 14,5 m2, od čega neto korisne površine 8,7 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 4p u podrumu -1,
površine 16,5 m2, od čega neto korisne površine 9,9 m2
• garažno parkirališno mjesto oznake 19p u podrumu -1,
površine 15,3 m2, od čega neto korisne površine 9,18 m2
B. Prodaja 1 (jednog) poslovnog prostora oznake PP1-1B, u prizemlju,
koji se sastoji od poslovnog prostora, garažno parkirališnog mjesta
103, garažno parkirališnog mjesta 104, garažno parkirališnog mjesta
105, ukupne neto korisne površine 84,45 m2, u građevini na adresi
Vrboran 19, 21, 21A i 23, Kila 1, u iznosu od ukupno 139.318,01 €
odnosno 1.649,71 €/m2 neto korisne površine
4. CIJENA I NAČIN PLAĆANJA
Kupoprodajna cijena m2 nekretnine iskazana je u €. Cijena nekretnine plaća
se u gotovini.
5. KRITERIJ ODABIRA
Prodaja se provodi bez posebnih ograničenja i prema vremenskom
redoslijedu podnošenja potpunog zahtjeva za kupnju određene nekretnine.
6. SADRŽAJ ZAHTJEVA
Potpunim zahtjevom za kupnju nekretnine smatra se zahtjev koji uz
navedene dokaze i isprave sadrži naziv i adresu ponuditelja, lokaciju, oznaku
i kupoprodajnu cijenu nekretnine iskazanu u €.
7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA ZAHTJEVA
Oglas o prodaji nije vremenski ograničen, a danom podnošenja zahtjeva
za kupnju nekretnine smatra se dan zaprimanja potpunog zahtjeva u APN
na adresu:
AGENCIJA ZA PRAVNI PROMET I POSREDOVANJE NEKRETNINAMA,
Savska cesta 41/6, 10 000 ZAGREB, „ZAHTJEV ZA KUPNJU NEKRETNINE
U VLASNIŠTVU APN-a NA LOKACIJI ___________________“
8. Jedan zahtjev može se odnositi samo na jednu nekretninu koja je predmet
ove ponude, a nepotpuni zahtjevi neće se razmatrati.
9. APN zadržava pravo ne prihvatiti niti jedan zahtjev.
10. Na ovaj Oglas ne primjenjuju se odredbe Zakona o javnoj nabavi.