Konačna lista reda prvenstva za najam stanova Osijek

23. srpnja 2020.

 

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Osijek, te pristiglih prigovora na objavljenu listu reda prvenstva od dana 04. lipnja 2020. godine, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 17. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Osijek, direktor APN-a objavljuje:

 

 

 

APN objavljuje i

 

 

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 45,07 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 3.305,13 kuna) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • zahtjev za najam nekretnina dostavljen izvan roka bez traženih priloga