KONAČNA LISTA PRVENSTVA – ZAGREB

30. prosinca 2021.

Na temelju Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (dalje u tekstu: Zakon) (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 7/13, 26/15, 57/18, 66/19 i 58/21), a sukladno Odluci o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području Grada Zagreba od 14. travnja 2021. godine (dalje u tekstu: Odluka), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) objavila je Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje (POS) na području Grada Zagreba radi utvrđivanja Liste reda prvenstva. Po završetku roka zaprimanja zahtjeva, obrađeni su svi zaprimljeni zahtjevi te je formiran Prijedlog Liste prvenstva kojeg APN objavljuje:

 1. PRIJEDLOG LISTE REDA PRVENSTVA – Zagreb 28.listopada 2021.
 2. LISTU ODBIJENIH ZAHTJEVA ZA KUPNJU STANA – Zagreb 28.listopada 2021. s obrazloženjem razloga za odbijanje zahtjeva

 

Sukladno članku 24. Odluke, podnositelji zahtjeva su imali pravo prigovora na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste prvenstva, odnosno na ne uvrštavanje na prijedlog Liste prvenstva.

Prigovor se podnosio Povjerenstvu za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a, u roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga Liste prvenstva na oglasnoj ploči i mrežnoj stranici APN-a, odnosno najkasnije do 12. studenog 2021. godine.

Prigovori su se podnosili u gore navedenom roku, pisanim putem i dostavljali putem pošte ili osobno na adresu: APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb, a o osnovanosti prigovora odlučuje Direktor APN-a na prijedlog Povjerenstva za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a.

Povjerenstvo za prigovore i utvrđivanje konačne Liste prvenstva APN-a je u svom radu zauzelo određena stajališta, uzimajući u obzir stajališta Povjerenstva za utvrđivanje Liste prvenstva, te odlučilo o  osnovanosti odnosno neosnovanosti prigovora određenih Odlukom te je formirana Konačna Lista prvenstva koju APN objavljuje:

 

KONAČNA LISTA REDA PRVENSTVA – ZAGREB

 

Temeljem odredbe članka 24. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za kupnju stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje na području grada Zagreba, donosi se Odluka o prigovorima podnijetim na utvrđeni redoslijed na prijedlog Liste reda prvenstva i obavljeno bodovanje te na neuvrštavanje na Listu, kako slijedi:

 

 1. Usvajaju se prigovori:

 

 1. Ljiljana Ćosić, Karlovačka cesta 119b, Zagreb
 2. Stjepan Crnoja, Duvanjska 38, Zagreb
 3. Zvonimira Šimat, Poljana Jurja Andrassyja 13, Zagreb

 

 1. Odbijaju se prigovori:

 

 1. Andrej Babić, Ivanečka 39, Zagreb
 2. Dubravko Marinac, 144 Brigade Hrvatske vojske 2, Sesvete, Novi Jelkovec
 3. Hrvoje Šakić, Gospodska ulica 16, Zagreb
 4. Iva-Slavica Krajina, Brune Bušića 38, Zagreb
 5. Ivanka Martinović, Pavlovčani 107, Jastrebarsko
 6. Lana Lasić Sakač, Božidara Magovca 46, Zagreb
 7. Mate Jerković, Ožujska 13, Zagreb
 8. Mate Pipunić, Šišićeva 7, Zagreb
 9. Naim Canolli, Sarajevska cesta 43, Zagreb
 10. Silvia Sivrić, Dedovići 7, Zagreb
 11. Željko Slišković, Matije Divkovića 19a, Zagreb