Konačna lista reda prvenstva GPM za osobe sa invaliditetom Klara

26. veljače 2018.

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta iz Programa društveno poticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam garažno parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom na lokaciji Zagreb-Klara, a sukladno članku 7. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam neprodanih garažno parkirnih mjesta predviđenih za osobe s invaliditetom i smanjene pokretljivosti na lokaciji POS Zagreb-Klara APN objavljuje: