Poziv na dostavu ponude za nabavu usluge čišćenja poslovnih prostora

4. travnja 2017.

Rok za dostavu ponuda je do 18. travnja 2017. isključivo pisanim putem na adresu navedenu u Dokumentaciji za nadmetanje.
Obavještavamo sve zainteresirane gospodarske subjekte da Dokumentaciju za nadmetanje mogu dobiti kontaktom na adresu elektroničke pošte opci.poslovi@apn.hr.
Gospodarski subjekti koji su preuzeli dokumentaciju bit će obaviješteni o svim eventualnim izmjenama i dopunama Dokumentacije elektroničkom poštom.