Lista reda Prvenstva Sopnica Jelkovec

 

Nakon obrađenih svih zahtjeva za najam nekretnina iz Programa društvenopoticane stanogradnje zaprimljenih na temelju objavljenog javnog poziva za prikupljanje zahtjeva za najam stanova na lokaciji Sopnica Jelkovec, a sukladno članku 4. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje te članka 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje za lokaciju Sopnica Jelkovec, APN objavljuje:

 

Listu reda prvenstva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Sopnica Jelkovec

 

 

APN objavljuje i

 

listu odbijenih zahtjeva za najam stana iz Programa društveno poticane stanogradnje na lokaciji Sopnica Jelkovec

 

 

Razlozi za neuvrštavanje zahtjeva za najam stana na listu reda prvenstva su slijedeći:

 

  • podnositelji ili članovi njihovog zajedničkog obiteljskog domaćinstva su podnijeli 2 ili više zahtjeva za najam stana na istoj lokaciji.
  • podnositelji su osobe kojima iznos predviđene najamnine za stan s najmanjom kvadraturom (stan od 76,02 m2 = prosječni ukupni mjesečni prihodi manji od 671,50 eura) predstavlja više od 30 % ukupnog mjesečnog prihoda svih članova obiteljskog domaćinstva
  • zahtjev za najam podnositelja zahtjeva s priloženom nepotpunom dokumentacijom
  • zahtjev za najam podnositelja zahtjeva Josipa Lacića nekretnina dostavljen izvan roka 18. kolovoza 2023. te isti nije razmatran

 

 

Sukladno članku 15. Odluke o uvjetima, mjerilima i postupku za utvrđivanje reda prvenstva za najam stanova iz Programa društveno poticane stanogradnje svi podnositelji zahtjeva imaju pravo prigovora na utvrđeni konačni red prvenstva, odnosno neuvrštavanje na Listu reda prvenstva.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu APN-a u roku od 8 dana od dana objavljivanja (19. rujna 2023.) liste reda prvenstva na oglasnoj ploči i web stranici APN-a (istek roka – 27. rujna 2023.),  a o osnovanosti prigovora odlučuje direktor APN-a.

Prigovor se podnosi pisanim putem i dostavlja putem pošte ili osobno na adresu APN, Savska cesta 41/VI, Zagreb.

 

Objašnjenje rada Povjerenstva Sopnica Jelkovec