Usluga izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model)

16. srpnja 2018.

Usluga izrade tehničkih podloga za energetsku obnovu zgrada javnog sektora po modelu ugovaranja energetske usluge (ESCO model) s datumom objave 16.7.2018,
Broj objave: 2018/S 0F2-0018757.

 

Otvaranje ponuda je 28. srpnja 2018. godine u 12h u prostorijama APN-a.

 

vrijednost nabave: 10.000.000,00 kn

 

Dokumentacija je vidljiva u elektroničkom oglasniku sa linkom u prilogu.

Dokumentacija