Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U APN

9. listopada 2018.

Klasa: 112-01/18-01/12

Ur. broj: 356-01/18-1

Zagreb, 09. listopada 2018.

 

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama ( U daljnjem tekstu APN ), Zagreb, Savska cesta 41/VI, sukladno članku 76.,76a i 78. Zakona o državnim službenicima ( Narodne novine broj 92/05, 107/07, 27/08, 49/11, 34/12, 49/12- Pročišćeni tekst, 37/13, 38/13, 138/15- Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske ( 61/17 ) objavljuje

 

POZIV ZA ISKAZIVANJE INTERESA ZA PREMJEŠTAJ U APN

 

APN poziva državne službenike, službenike tijela lokalne i područne ( regionalne) samouprave, odnosno službenike iz javnih službi na iskazivanje interesa za premještaj u APN, za radno mjesto

 

Odjel za financije i računovodstvo, odsjek za financije

 1. Voditelj odsjeka – 1 izvršitelj/ica

Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke ( smjer računovodstvo ili financije )
 • Najmanje 3 godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Poznavanje rada na osobnom računalu

Opis poslova i zadaća

 1. Organizira, prati i nadzire obavljanje poslova u Odsjeku
 2. Prati zakone i druge propise iz područja financijsko-računovodstvenog poslovanja
 3. Surađuje s drugim odjelima u sklopu APN-a
 4. Neposredno obavlja najsloženije poslove financijsko-računovodstvenog poslovanja
 5. Kontrolira financijsko-računovodstvenu dokumentaciju
 6. Obavlja obračun PDV-a
 7. Sastavlja financijska izvješća
 8. obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

Odjel za financije i računovodstvo, odsjek za praćenje naplate

 1. Stručni suradnik – 1 izvršitelj/ica 

Stručni uvjeti:

 • Završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij ekonomske struke
 • Najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • Poznavanje rada na osobnom računalu

 

Opis poslova i zadaća

 1. Praćenje naplate danih kredita
 2. Izračuni i kalkulacije izmjene kredita i prijevremenih otplata
 3. Obavlja i druge poslove po nalogu nadređenih

 

Prijave za iskazivanje interesa mogu se podnijeti u roku od 30 dana od dana objave ovog Poziva na mrežnim stranicama APN-a.

 

Uz prijavu za iskazivanje interesa potrebno je priložiti:

 • Životopis
 • Dokaz o stručnoj spremi ( presliku diplome )
 • Dokaz o radnom iskustvu u odgovarajućoj stručnoj spremi i struci ( elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ) i
 • Presliku zadnjeg rješenja o rasporedu službenika, odnosno ugovora o radu

 

Odabir kandidata koji će biti pozvani na intervju bit će izvršen na temelju iskazane motivacije, profesionalnih interesa i utvrđenog radnog iskustva kandidata u odnosu na potrebe radnog mjesta.

 

Prijave se podnose na e-mail adresu financije@apn.hr