Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u APN-u

5. rujna 2017.