Javni poziv za podnošenje prijava za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u APN-u

19. listopada 2017.