Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Vrgorac

09.03.2017. Grad je organizirao prezentaciju Programa POS-a nakon čega je objavljen Javni poziv za utvrđivanje konačne liste reda prvenstva. Zbog nedovoljnog odaziva, Grad je ponovio Javni poziv. APN je dana 16.01.2018. uputio dopis Gradu za očitovanje o tijeku utvrđivanja konačne liste reda prvenstva.