Stanovi u pripremi

Šolta

Grad je utvrdio konačnu Listu reda prvenstva te objavio Javni poziv za dostanu Listu, s ukupno 12 kandidata.

APN je 18.01.2018. uputio dopis Općini za dostavu identifikacije zemljišta.