Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Poreč

U sklopu realizacije Programa POS-a grad Poreč je 30.10.2014. utvrdio konačnu listu reda prvenstva s 204 kandidata. 18.12.2015. između APN-a i Grada potpisani su Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

APN je ugovorio izradu projektne dokumentacije s JURCON PROJEKT d.o.o. iz Zagreba.

U svibnju 2017. ishođene su 4  građevinske dozvole, dok su preostale 2 građevinske dozvole ishođene  u listopadu 2017.

APN je dana 24.01.2018. objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova, otvaranje ponuda je 26.02.2018.

Zadnje novosti:

Javno otvaranje ponuda održano je 26.02.2018. Pristigle su dvije ponude, obje su prešle procijenjenu vrijednost nabave. Očekuje se očitovanje grada Poreču o mogućnosti sufinanciranja izgradnje tj. podmirenja cijene izgradnje koja prelazi sredstva koja osigurava APN.