Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u izgradnji

Đurđevac

Grad je ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju višestambene građevine s 12 stanova.

Grad je 29.11.2017. utvrdio konačnu Listu reda prvenstva s 5 kandidata.

U tijeku je organiziranje potpisivanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Zadnje novosti:

Stanje radova na dan 30.6.2019.

Završeni su svi radovi 100%, ishođena je Uporabna dozvola te su dana 8.

srpnja 2019. godine useljeni prodani stanovi (4 stana).

 

Stanje radova na dan 31.4.2019.

Izvedeno 89,93%

– -ožbukani zidovi u garaži

– izrada završnog sloja fasade zadnja 2 pročelja

-ogletani zidovi drugog kata

-postavljene elektroinstalacija drugog kata

– vanjski razvod plinske instalacije

– postava rubnjaka u kompletu

– unutarnji razvod plinskih instalacija

– započeta ugradnja unutarnje stolarije.

Stanje radova sa 31.10.2018. godine

Izvedeno 44,22 %,

U tijeku je ugradnja vanjske stolarije

Svečanost polaganja kamena temeljca obavljena je 20.06.2018. godine.

Izvoditelj je u radove uveden upisom u građevinski dnevnik dana 20.06.2018. godine

 

Stanje radova sa 31.07.2018. godine – postotak izvedenih radova 12,11%

 

-Izvedeni su radovi na organizaciji gradilišta (ograda, tabla, wc-e, spremište za materijal i alat)

-Izvedeni su zemljani radovi na pristupnoj cesti

-Izvedeni su svi zemljani radovi na iskopu temeljnih traka glavne zgrade

-Izvedeni su svi zemljani radovi na iskopu temeljnih traka pomoćnog objekta

-Dovežena je kompletna gotova savinuta armatura za cijelu zgradu

-Povezana i postavljena je armatura za kompletne  temeljne trake i ploču

-Izbetonirana podna ploča glavne zgrade

-Izbetonirana podna ploča pomoćne zgrade

-Izvode se nosivi zidovi prizemlja glavne zgrade

07.02.2018. potpisani Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

19.03.2018. APN je objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova, javno otvaranje ponuda se planira 11.04.2018.