Stanovi u pripremi

Đurđevac

Grad je ishodio građevinsku dozvolu za izgradnju višestambene građevine s 12 stanova.

Grad je 29.11.2017. utvrdio konačnu Listu reda prvenstva s 5 kandidata.

U tijeku je organiziranje potpisivanje Predugovora o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

Zadnje novosti:

07.02.2018. potpisani Predugovor o međusobnim pravima i obvezama i Ugovor o prijenosu prava vlasništva.

19.03.2018. APN je objavio javno nadmetanje za odabir izvođača radova, javno otvaranje ponuda se planira 11.04.2018.