Stanovi u pripremi

Bol

Konačna lista reda prvenstva utvrđena je tijekom 2011. godine. Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Aneks  s Općinom sklopljen 25.09.2012., a Ugovor o prijenosu prava vlasništva 09.11.2011.

APN je ugovorio izradu projektne dokumentacije s ORTUS LUX d.o.o.  no zbog neusklađenosti prostorno-planske dokumentacije, lokacijska dozvola nije ishođena. Usvajanje izmjena Prostornog plana uređenja očekuje se u prvoj polovini 2018.