Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Stanovi u pripremi

Bol

Konačna lista reda prvenstva utvrđena je tijekom 2011. godine. Predugovor o međusobnim pravima i obvezama te Aneks  s Općinom sklopljen 25.09.2012., a Ugovor o prijenosu prava vlasništva 09.11.2011.

APN je ugovorio izradu projektne dokumentacije s ORTUS LUX d.o.o.  no zbog neusklađenosti prostorno-planske dokumentacije, lokacijska dozvola nije ishođena. U tijeku je izrada prostorno-planske dokumentacije i drugih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Bol, očekuje se do listopada 2019. godine te će se po ishođenju istih steći uvjeti za ishođenje građevinskih dozvola.