Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja i poziv za testiranje

4. siječnja 2019.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja

Provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta – pismena provjera znanja

 

Pitanja kojima se testira provjera znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta za koje je raspisan javni natječaj temelje se na sljedećim izvorima;

  1. I. ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK- 1 IZVRŠITELJ, VSS, dipl. pravnik u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

Izvori za testiranje:

 

  1. Zakon o POS-u (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15, 57/18)
  2. Uredba o Agenciji za pravni promet i posredovanje nekretninama (NN 45/97, 63/97,                 65/99,132/02, 8/04, 27/08, 105/09 i 79/12)
  3. Zakon o subvencioniranju stambenih kredita (NN 65/17, 61/18)

 

PRAVILA TESTIRANJA

  1. Prije početka testiranja vrši se uvid u identifikacijsku ispravu radi utvrđivanja statusa kandidata po predmetnom natječaju. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet te osobe za koje se utvrdi da nisu podnijele prijavu na javni natječaj za mjesto za koje se obavlja testiranje, ne mogu pristupiti testiranju.
  2. Po utvrđivanju identiteta i svojstva kandidata, kandidatima će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Kandidat je dužan vlastoručno upisati ime i prezime na za to označenom mjestu na testu.
  3. Za svaki dio provjere znanja, sposobnosti i vještina dodjeljuje se od 0 do 10 bodova. Smatra se da je kandidat zadovoljio na provjeri znanja, sposobnosti i vještina ako je za svaki dio provedene provjere dobio najmanje 5 bodova. Odgovori na testu moraju biti jasno i nedvosmisleno označeni, u protivnom će se takav odgovor ocijeniti kao netočan, s 0 bodova.
  4. Kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina, pristupit će razgovoru s Povjerenstvom (intervju). Povjerenstvo u razgovoru s kandidatima utvrđuje interese, profesionalne ciljeve i motivaciju kandidata za rad. Rezultati intervjua vrednuju se bodovima od 0 do 10, a smatra se da je kandidat zadovoljio na intervjuu ako je dobio najmanje 5 bodova.
  5. Nakon provedenog intervjua Povjerenstvo utvrđuje rang-listu kandidata prema ukupnom broju bodova ostvarenih na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu. Na rang-listi se navode samo kandidati koji su zadovoljili na provjeri znanja, sposobnosti i vještina i intervjuu.
  6. Svi kandidati prijavljeni na javni natječaj imaju pravo uvida u dokumentaciju koja se odnosi na javni natječaj.

 

 

Klasa: 112-01/18-01/15

Ur. broj: 356-01/19-19

Zagreb, 4. siječnja 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/18-01/15, Ur. broj: 356-01/18-1, od 4. prosinca 2018. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Stručni suradnik – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij pravne struke u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 11. siječnja 2019. godine (petak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

1Petra Orlović9Tea Mušić
2Marina Matković10Bojana Pejkić
3Ana Marija Cvjetković11Hrvoje Starčević
4Željana Popović12Zvonimir Herceg
5Tomislav Krešić13Plančić Antonija
6Ivana Bukovac14Krešimir Duspara
7Tia Milinković15Petra Đuračić
8Ante Šodan16

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a dana 4. siječnja 2019. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 11. siječnja 2019. godine godine, u 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 10,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.