Prikupljanje ponuda za usluge izrade projekta sanacije i troškovnika radova na otklanjanju nedostataka na stambeno-poslovnoj građevini POS-a na lokaciji Klara, Zagreb.

12. srpnja 2018.