Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

Poziv za testiranje i intervju

23. svibnja 2018.

Klasa: 112-01/18-01/3

Ur. broj: 356-01/18-21

Zagreb, 23. svibnja 2018.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/18-01/3, Ur. broj: 356-01/18-1, od 7. travnja 2018. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Rukovoditelj odsjeka – 1 izvršitelj, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij tehničkog smjera u Odjelu za sustavno gospodarenje energijom i isge-sustav

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 29. svibnja 2018. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

1Željko Cerovski
2Mario Sinanović
3Željko Ledinšćak

 

-Stručni referent– 1 izvršitelj SSS, gimnazija ili upravnog smjera u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 29. svibnja 2018. godine (utorak), s početkom u 9,45 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

 

1Nika Švenda7Ivan Dodić
2Andrea Sitta8Vesna Armenski
3Sabina Galičić9Lucija Radovanić
4Aleksandra Španić10Sara Draganjac
5Jelena Jušinski11Ingrid Blažić
6Danijela Drčić12Lejla Osmanović

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 23. svibnja 2018. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 29. svibnja 2018. godine, u 11,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan u 12,00 sati u APN-u (VI kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.