Poziv za dostavu ponuda za radove otklanjanju nedostataka na višestambenoj građevini pos-a, na lokaciji Opatija, matuljska cesta 2a, 2b i 2c

6. srpnja 2018.

U cilju provedbe postupka za odabir izvođača radova na otklanjanju nedostataka na višestambenoj građevini POS-a, na lokaciji Opatija, Matuljska cesta 2a, 2b i 2c pozivamo Vas da nam, temeljem dokumentacije o nabavi koju Vam dostavljamo u privitku, dostavite ponudu i tražene dokaze sposobnosti.

 

Ponudu molimo dostaviti najkasnije do 18. srpnja 2018. godine, na e-mail: stanogradnja@apn.hr, s naznakom: „Ponuda za radove na otklanjanju nedostataka na višestambenoj građevini POS- Opatija, (E-2018/129).