Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

18. listopada 2019.

Klasa: 112-01/19-01/6

Ur. broj: 356-01/19-25

Zagreb, 18. listopada 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/19-01/6, Ur. broj: 356-01/19-1, od 3. listopada 2019. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

Stručni referent – 1 izvršitelj na neodređeno vrijeme, SSS, gimnazija ili upravna struka u

Odjelu za opće poslove

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 23. listopada 2019. godine (srijeda), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 60 minuta, i to za sljedeće kandidate:  

1Sabine Hajsok9Denis Bakšić
2Sabina Galičić10Marina Božičević Krušić
3Anamarija Lepčin11Damjan Fremec
4Marina Višnjić12Sonja Šarić
5Daniela Zeba13Ivana Marinić
6Marijana Šušak14Martina Smrekar
7Maja Petruša15Aida Jelavić
8Romana Vodopivec16Tiziana Janko

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 15. listopada 2019. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 23. listopada 2019. godine, u 10,30 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 11,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.