Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

28. lipnja 2019.

 

 

Klasa: 112-01/19-01/3

Ur. broj: 356-01/19-6

Zagreb, 28. lipnja 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/19-01/3, Ur. broj: 356-01/19-1, od 5. lipnja 2019. godine za prijam u u radni odnos na neodređeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

  1. ZA RADNO MJESTO VIŠI STRUČNI SAVJETNIK, 1 izvršitelj, VSS, završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij građevinske ili arhitektonske struke u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 5. srpnja 2019. godine (petak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 5. srpnja 2019. godine godine, u 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan 5. srpnja 2019. godine od 10,00 sati u APN-u (IX kat).

  1. ZA RADNO MJESTO –STRUČNI REFERENT, 1 izvršitelj, SSS tehničke struke, u

Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 8. srpnja 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana 8. srpnja 2019. godine, u 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan od 10,00 sati u APN-u (IX kat).

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 21. lipnja 2019. godine (www.apn.hr).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.