Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

27. svibnja 2019.

 

 

Klasa: 112-01/19-01/2

Ur. broj: 356-01/19-32

Zagreb, 27. svibnja 2019.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/19-01/2, Ur. broj: 356-01/19-1, od 7. svibnja 2019. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

   

 

  1. ZA RADNO MJESTO –STRUČNI REFERENT, 1 izvršitelj,SSS ekonomskog smjera, u

Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 3. lipnja 2019. godine (ponedjeljak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

 

  1. ZA RADNO MJESTO STRUČNI SURADNIK, 1 izvršitelj, VSS, dipl.ekonomist ili drugi odgovarajući akademski naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima u Odjelu za financije i računovodstvo

 

održati će se u APN-u (IX kat), Zagreb, Savska cesta 41/IX, 4. lipnja 2019. godine (utorak), s početkom u 9,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, za sve prijavljene kandidate.

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 27. svibnja 2019. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 3. odnosno 4. lipnja 2019. godine godine, u 10,00 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan (3. odnosno 4. siječnja 2019. godine) u 10,00 sati u APN-u (IX kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.