Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

13. srpnja 2018.

 

 

Klasa: 112-01/18-01/10

Ur. broj: 356-01/18-7

Zagreb, 13. srpnja 2018.

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja na službenoj web stranici Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) www.apn.hr, objavljuje

POZIV NA TESTIRANJE I INTERVJU

vezan uz raspisani Javni natječaj, Klasa: 112-01/18-01/10, Ur. broj: 356-01/18-1, od 2. srpnja 2018. godine za prijam u u radni odnos na određeno vrijeme za obavljanje poslova u APN-u.

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja, prijavljenih na javni natječaj  za prijam u u radni odnos za obavljanje poslova radnog mjesta:

 

  1. Stručni referent – 1 izvršitelj na određeno vrijeme, SSS, tehničke struke u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova

 

održati će se u APN-u, Zagreb, Savska cesta 41/IX, 18. srpnja 2018. godine (srijeda), s početkom u 10,00 sati i predviđenim trajanjem od 45 minuta, i to za sljedeće kandidate: 

 

1Mario Škegro
2Tomislav Kunić
3Dominik Ivanković
4Krešimir Kovačević
5Igor Severinac
6Siniša Jelovčić

 

Sadržaj testiranja, odnosno pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata za testiranje te način testiranja objavljeni su na web stranici APN-a) dana 12. srpnja 2018. godine (www.apn.hr).

Rezultati testiranja biti će objavljeni istoga dana, 18. srpnja 2018. godine, u 11,30 sati na oglasnoj ploči APN-a (VI kat), a razgovor (intervju) s kandidatima koji su uspješno položili pisani dio testiranja održati će se isti dan u 11,30 sati u APN-u (VI kat).

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio razgovoru povukao prijavu na javni natječaj i više

se ne smatra kandidatom.

 

Postupak testiranja i intervjua (razgovora) s kandidatima provodi Povjerenstvo.