OGLAS o prodaji rabljenih službenih vozila – prikupljanjem ponuda

23. rujna 2019.

Na temelju Odluke direktora, klasa: 406-07/19-01/12, ur. broj: 356-01/19-1, od 19. rujna 2019. godine, Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama, Zagreb, Savska 41/VI (u daljnjem tekstu: APN) objavljuje

OGLAS

o prodaji rabljenih službenih vozila – prikupljanjem ponuda

 

I PREDMET PRODAJE- 5 rabljenih službenih vozila

 1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : ŠKODA
Tip vozila: FABIA

Model vozila: 1.9 SDI
Boja vozila: srebrna s efektom
Broj šasije: TMBPF46Y244120527
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2004.
Vrsta motora: DIESEL EURO 3
Snaga motora : 47 kw
Registriran do: 8.11.2019.god.
Prijeđeni km: 239 000

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 8.000,00 kuna

 1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : ŠKODA
Tip vozila: FABIA

Model vozila: 1.9 SDI
Boja vozila: srebrna s efektom
Broj šasije: TMBPF46Y444120769
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2004.
Vrsta motora: DIESEL EURO 3
Snaga motora : 47 kw
Registriran do: 8.11.2019.god.
Prijeđeni km: 221 300

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 8.000,00 kuna

 1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : ŠKODA
Tip vozila: FABIA

Model vozila: 1.9 SDI
Boja vozila: srebrna s efektom
Broj šasije: TMBPF46Y644120708
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2004.
Vrsta motora: DIESEL EURO 3
Snaga motora : 47 kw
Registriran do: 8.11.2019.god.
Prijeđeni km: 236 000

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 8.000,00 kuna   

 

 

 

 1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : ŠKODA
Tip vozila: OCTAVIA

Model vozila: 1.9 TDI
Boja vozila: srebrna s efektom
Broj šasije: TMBCS21Z552094033
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2005.
Vrsta motora: DIESEL EURO 4
Snaga motora : 77 kw
Registriran do: 25.5.2020.god.
Prijeđeni km: 414 320

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 8.000,00 kuna   

 

 1. Vrsta vozila : osobni automobil

Marka vozila : OPEL
Tip vozila: ASTRA

Model vozila: 1.7 CDTI
Boja vozila: zlatna s efektom
Broj šasije: W0L0AHL4862211636
Oblik karoserije: zatvoreni, 5 sjedala
Godina proizvodnje: 2006.
Vrsta motora: DIESEL EURO 4
Snaga motora : 74 kw
Registriran do: 28.11.2019.god.
Prijeđeni km: 192 000

Početna prodajna  cijena (s PDV-om): 9.000,00 kuna   

 

II NAČIN I UVJETI PRODAJE

Prodaja se obavlja prikupljanjem pisanih ponuda, fizičkih ili pravnih osoba sa sjedištem u Republici Hrvatskoj, uz prethodnu uplatu jamčevine od 10% od početne prodajne cijene, u korist APN-a  na žiro račun  br. HR0723900011100013404, model 00, poziv na broj IBAN uplatitelja.

Ponude za koje ne bude uplaćena jamčevina neće biti razmatrane.

Ponuditeljima čija ponuda ne bude prihvaćena, jamčevina će biti vraćena u roku od 8 dana.

Ponuditelju s kojim će se sklopiti ugovor o prodaji jamčevina će biti uračunata u kupoprodajnu cijenu.

Ako odabrani kupac ne potpiše ugovor o prodaji vozila u roku 8 dana od dana dostave odluke o odabiru najpovoljnije ponude ili ne uplati ugovoreni iznos u roku od 8 dana od dana potpisivanja ugovora jamčevina se ne vraća.

Prodaja vozila obavlja se po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje sve naknadne prigovore kupca.

Vozila se mogu pregledati radnim danom od 10-14,00 sati, na adresi: APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI, sve do isteka roka za dostavu ponuda, uz prethodnu najavu na tel: 01/6331-600.

Ponuditelj može podnijeti ponudu za kupnju jednog ili više vozila.

 

III SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

 • ime i prezime ponuditelja fizičke osobe, odnosno naziv pravne osobe, adresu i broj za kontakt,
 • presliku osobne iskaznice za fizičke osobe, odnosno presliku izvatka  iz sudskog, odnosno obrtnog  registra za pravne osobe,
 • dokaz o plaćenoj jamčevini,
 • broj tekućeg ili žiro računa za povrat jamčevine ponuditeljima čije ponude ne budu odabrane,
 • ponuđenu kupoprodajnu cijenu,
 • naznaku vozila za koje se ponuda podnosi.

Ponuditelji snose troškove pripremanja i podnošenja ponuda te nemaju pravo na naknadu istih. Pored ugovorene cijene kupac snosi i sve eventualne porezne i druge zavisne troškove.

 

IV ROK ZA DOSTAVU PONUDE

Rok za dostavu ponude je do 30. rujan 2019. pisane ponude ponuditelji su dužni dostaviti u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj-ponuda za kupnju službenog vozila“, preporučeno poštom na adresu:

APN, Zagreb, Savska cesta 41/VI,

s naznakom „Ponuda za kupnju vozila“

te imenom i prezimenom, odnosno nazivom, i adresom ponuditelja

ili osobnom dostavom na navedenu adresu, u roku za dostavu ponuda.

Ponuditelji su uz ponudu dužni dostaviti dokaz o plaćenoj jamčevini.

 

V ODABIR NAJPOVOLJNIJEG PONUDITELJA

Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ponuda s najvišom ponuđenom kupoprodajnom cijenom. Ukoliko dva ili više ponuditelja ponude isti najviši iznos kupoprodajne cijene daljnji postupak će se provesti provođenjem postupka javnog nadmetanja te će o mjestu, danu i satu održavanja postupka javnog nadmetanja biti posebno obaviješteni pisanim putem.

Javno otvaranje ponuda neće se održati, a svi će ponuditelji o ishodu natječaja i odabiru najpovoljnijeg ponuditelja biti  obaviješteni u što kraćem roku.

Prodavatelj zadržava pravo odustati od izbora ponuditelja i prodaje vozila bez posebnog obrazloženja.

na povrat uplaćene jamčevine, a sklapanje ugovora o kupoprodaji ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju.

 

 

 

Agencija za pravni promet i

posredovanje nekretninama

 

 

 

 

 

 

Klasa: 406-07/19-01/12

Ur. broj:356-01/19-2

Zagreb, 19. rujan 2019.