Veličina fonta
Kontrast
Disleksija

Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama

ODLUKU o sklapanju ugovora o radu po provedenom postupku za prijam u radni odnos na određeno vrijeme

15. siječnja 2019.

Na temelju članka 12. Statuta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), a u svezi s Javnim natječajem za prijam u radni odnos na određeno vrijeme, Klasa: 112-01/18-01/15, Ur. broj: 356-01/18-1 od 4. prosinca 2018. (dalje u tekstu: Javni natječaj) te Prijedloga Povjerenstva Klasa: 112-01/18-01/15, Ur. broj: 356-01/19-20, direktor APN-a Slavko Čukelj, univ. spec. aedif., donosi

ODLUKU

o sklapanju ugovora o radu po provedenom postupku za prijam u radni odnos

na određeno vrijeme

Ugovor o radu na određeno vrijeme za radno mjesto stručnog suradnika u Odjelu za ugovaranje zemljišta, izgradnju i prodaju stanova, u skladu s uvjetima i mjerilima određenim Javnim natječajem sklopit će se sa Marinom Matković.

ODLUKA