ODLUKU o sklapanju ugovora o radu po provedenom postupku za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme

31. prosinca 2020.

Na temelju članka 12. Statuta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), a u svezi s Javnim natječajem za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, Klasa: 112-01/20-01/9, Ur. broj: 356-01/20-1 od 1. prosinca 2020. (dalje u tekstu: Javni natječaj) te Prijedloga Povjerenstva Klasa: 112-01/20-01/9, Ur. broj: 356-01/19-23, direktor APN-a Dragan Hristov, dipl.oec., donosi

ODLUKU o sklapanju ugovora o radu po provedenom postupku za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme