Odluka o sklapanju ugovora po provedenom postupku za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme

4. siječnja 2019.

Na temelju članka 12. Statuta Agencije za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN), a u svezi s Javnim natječajem za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme, Klasa:l 12-01/18-01/14, Ur. broj: 356-01/18-1 od 4. prosinca 2018. (dalje u tekstu: Javni natječaj) te Prijedloga Povjerenstva Klasa: 112-01/18-01/14, Ur. broj: 356-01/19-11, direktor APN-a Slavko Čukelj, univ. spec. aedif., donosi

ODLUKU

o sklapanju ugovora o radu po provedenom postupku za prijam u radni odnos

na neodređeno vrijeme