Javni poziv za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova na lokaciji Metković

2. siječnja 2019.

Na temelju članka 28b. Zakona o društveno poticanoj stanogradnji (NN 109/01, 82/04, 76/07, 38/09, 86/12, 07/13, 26/15 i 57/18)) i članka 3. i članka 5. Pravilnika o najmu nekretnina iz Programa društveno poticane stanogradnje (NN 101/18), Agencija za pravni promet i posredovanje nekretninama (u daljnjem tekstu: APN) zastupana po direktoru Slavku Čukelju, univ.spec. aedif. objavljuje:

JAVNI POZIV

za prikupljanje zahtjeva za davanje u najam stanova na lokaciji Metković